Privacy Policy

Het privacybeleid van Link2Christians

Link2Christians stelt jou centraal. Dat betekent dat wij producten en diensten willen bieden die voor jou waardevol zijn. Wij hechten daarom ook veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die je aan ons vertrekt. Vanzelfsprekend voldoet Link2Christians aan de Nederlandse wet-en regelgeving op het gebied van privacy. Zo zijn bijvoorbeeld de verwerkingen aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. Het meldingsnummer: M1368210. Bovendien houdt Link2Christians van eenvoudige duidelijke richtlijnen en transparantie naar jou toe. Daarom willen wij door middel van deze privacy policy jou informeren. Hieronder lees je meer over de manier waarop jouw gegevens, die jij via deze website verstrekt, zullen gebruiken. Wij verzoeken je deze privacy policy zorgvuldig door te lezen.

Toepasselijkheid van deze privacy policy

Door het gebruiken van onze website en/of onze diensten, op welke manier dan ook, ga je akkoord met deze privacy policy en verklaar je deze privacy policy geheel gelezen, begrepen en aanvaardt te hebben. Deze privacy policy is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Onze website bevat links naar andere, externe, websites. Link2Christians is niet verantwoordelijk voor het beleid, noch voor de praktische uitvoering op het gebied van privacy van websites waarheen je wordt doorgelinkt vanaf onze website. Wij wijzen je erop dat de privacy policy, en andere voorwaarden van dergelijke websites kunnen afwijken van de voorwaarden die voor Link2Christians gelden. Wij adviseren je daarom de privacy policy en alle andere voorwaarden die op andere websites staan te lezen en goed door te nemen.

Verzamelen en verwerken van gegevens

Wij verzamelen en verwerken gegevens om jou van dienst te kunnen zijn en om jou optimaal te kunnen informeren. Ook zullen wij jou enkele malen de kans geven om deel te nemen aan onze acties en enquêtes.

Informatie die jij (als werkzoekende) aan ons verstrekt
Aangezien deze website een vacaturewebsite is, is het de bedoeling dat je zo optimaal mogelijk gevonden kunt worden. Immers, als werkzoekenden/vrijwilligers wil je gevonden en benaderd worden door werkgevers. Daarom wordt alle informatie die jij aan ons verstrekt - door op Link2Christians een C.V. aan te maken - op onze publieke website gezet. Je kan zelf via je persoonlijke Link2Christians account aangeven dat jouw persoonsgegevens anoniem blijven (o.a. je naam, telefoonnummer en emailadres).
Wil je niet dat jouw informatie op onze publieke website komt en/of wil je überhaupt niet dat informatie over jou openbaar wordt, maak dan GEEN gebruik van Link2Christians. Immers, deelname aan Link2Christians is geheel vrijwillig!
De door jou verstrekte gegevens worden opgeslagen met als doel een match te kunnen maken tussen vrijwilligers die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers zoeken. Dus bijvoorbeeld werkgevers kunnen de door werkzoekers (vrijwilligers) verstrekte gegevens inzien en/of ontvangen. En andersom kunnen werkzoekers (vrijwilligers) de door werkgevers verstrekte informatie inzien en/of ontvangen. Informatie waarvan je niet wilt dat die openbaar is, moet je niet aan ons verstrekken. Het is dus heel simpel: jij bepaalt zelf wat openbaar wordt door wat jij online zet. Indien velden verplicht moet worden opgegeven voor het gebruiken van een bepaalde dienst van onze Link2Christians, en je wilt deze niet invullen, dan staat het jou vrij om deze dienst niet te gebruiken. Immers, je bent niet verplicht om Link2Christians te gebruiken, noch om al onze diensten af te nemen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw gegevens, noch enige schade voortvloeiend hieruit.

Informatie die werkgevers aan ons verstrekken
Aangezien deze website een vacaturewebsite is, is het de bedoeling dat alle informatie openbaar gemaakt wordt zodat je zo optimaal mogelijk gevonden kunt worden. Immers, werkgevers willen gevonden worden door werkzoekenden/vrijwilligers. Daarom wordt alle informatie die jij aan ons verstrekt op onze publieke website gezet, behalve jouw wachtwoord. Deze informatie kan dus door iedereen (inclusief concurrenten) gelezen worden en ook door bijvoorbeeld zoekmachines worden geïndexeerd. Het is dus heel simpel: jij bepaalt zelf wat openbaar wordt door wat jij online zet. Een tip: wil jij niet dat bepaalde gegevens openbaar worden, verstrek ze dan niet aan ons! Wil je niet dat jouw (bedrijfs)informatie op onze publieke website komt en/of wil je überhaupt niet dat informatie over jou(w bedrijf) openbaar wordt, maak dan GEEN gebruik van Link2Christians. Immers, deelname aan Link2Christians is geheel vrijwillig! Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw gegevens, noch enige schade voortvloeiend hieruit.

Informatie die automatisch wordt verzameld
Link2Christians verzamelt en analyseert bepaalde gegevens over het bezoek aan onze website zoals browsertype, bezochte vorige internetwebsite en de bezochte pagina's. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens.

Er wordt gebruik gemaakt van 'cookies'. Wanneer je onze website gebruikt worden één of meerdere 'cookies' (kleine tekstbestandjes die een website op je computer achterlaat) geplaatst. Je hebt de mogelijkheid om eventueel een waarschuwing te krijgen als cookies worden geplaatst en om cookies te weigeren. Ook kan je ervoor kiezen om slechts bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je webbrowser. Als je onze cookies weigert, kan je niet meer van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken. Cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld gebruikersinstellingen te bewaren.

Door gebruik van onze website ga je akkoord met het verzamelen, opslaan, verwerken en/of overdragen van jouw gegevens op servers die zich in de Europese Unie, maar ook daarbuiten kunnen bevinden.

Verstrekking van gegevens

De door jou verstrekte gegevens (bijvoorbeeld je C.V. of organisatieprofiel) zijn zichtbaar voor anderen en derden, waaronder andere bezoekers en zoekmachines. Link2Christians is niet verantwoordelijk voor wat deze anderen en derden met de door jou aan Link2Christians verstrekte gegevens doen. Wij wijzen je erop dat deze anderen en derden - zowel in Nederland als daarbuiten, immers de door jou opgegeven informatie is wereldwijd en 24/7 beschikbaar - deze gegevens van jou zouden kunnen gebruiken voor een doel dat afwijkt van het doel dat jij zelf beoogt. Link2Christians kan hierop geen invloed uitoefenen. Alleen al om deze reden raden wij je nadrukkelijk aan om gegevens waarvan je niet wilt dat ze openbaar zijn en/of worden, niet te verstrekken aan Link2Christians. Link2Christians wilt jou beter leren kennen om je beter van dienst te kunnen zijn. Je gegevens zijn daarom beschikbaar voor alle onderdelen van Link2God, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk product en/of dienst kan worden geleverd. Zonder jouw toestemming worden geen (automatisch) verzamelde gegevens verstrekt aan derden, behalve aan derden die het noodzakelijk maken om onze producten en diensten aan jou aan te kunnen bieden. Wij zouden jouw gegevens bekend kunnen maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een gerechtelijk vonnis of als dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (denk aan fraude, bedrog, oplichting) of als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Zie tevens het kopje "verzamelen en verwerken van gegevens" voor aan wie wij jouw gegevens verstrekken en waarom, ter aanvulling van de informatie in deze paragraaf. Ondanks de diverse technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, kunnen we niets garanderen omdat simpelweg niets perfect is en nooit perfect zal kunnen zijn.

Toegang, wijziging/updaten en verwijderen

Je hebt zelf toegang tot de door jou verstrekte gegevens middels je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt dus zelf - en op elk moment - de door jou verstrekte gegevens inzien, wijzigen en/of verwijderen.

Gebruik van informatie van Link2Christians

Persoonsgegevens die je hebt verzameld via Link2Christians mogen uitsluitend gebruikt worden om te reageren op die andere gebruiker. De persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden voor onder andere het verzamelen en/of verder verwerken ervan, noch voor het versturen van spam.

Slotbepaling

Deze privacy policy kan te allen tijde worden aangepast door Link2Christians. Aanpassingen zullen per direct van kracht worden. Link2Christians adviseert je regelmatig kennis te nemen van deze privacy policy. In alle gevallen waarin niet is voorzien in deze privacy policy beslist Link2Christians.
RSS / XML Feed Add to Google! Add to Netvibes! Add to My MSN! Bookmark this page to del.icio.us
Copyright © 2018 Link2Christians Alle rechten voorbehouden.