Leger des Heils

CoŲrdinator Ervaringsdeskundigen
Plaatsingsdatum [14-Sep-2017] 
(ID: 1564)
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiŽle en immateriŽle hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Informatie
De coŲrdinator ervaringsdeskundigen is een nieuwe functie binnen onze werkeenheid. Het doel is het creŽren van draagvlak binnen de werkeenheid voor de inzet van ervaringsdeskundigheid en het door ontwikkelen van het beleid hierin.
Dat gaat niet vanzelf; het is nodig om kwartier te maken voor de essentie van herstel, zelfhulp en ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Als ervaringsdeskundige coŲrdinator ben je voorlichter en ambassadeur, zowel in- als extern. Het werven en selecteren van potentiŽle ervaringsdeskundigen onder deelnemers, huidige medewerkers en de externe arbeidsmarkt behoort tot je takengebied. Daarnaast ben je bruggenbouwer en wordt je ingezet om trainingen en intervisie te geven.

Je begeleidt vanuit je eigen ervaringsdeskundigheid zelfstandig mensen in zeer complexe situaties ter ondersteuning en bevordering van het herstelproces. Je zet je eigen ervaring van herstel in vanuit een onvoorwaardelijke overtuiging in het herstellend vermogen van iedere persoon.

Als coŲrdinator ervaringsdeskundigen zijn je resultaatgebieden in het kort:
 • Het ondersteunen bij het werven, selecteren, coachen van ervaringsdeskundigen, zodat er voldoende ervaringsdeskundigen zijn aangenomen en ingezet.
 • Het geven van bekendheid aan de inzet van ervaringsdeskundigen, zodat onze werkeenheid positief tegenover de inzet van ervaringsdeskundigen staat.
 • Het begeleiden van ervaringsdeskundigen, zodat de ondersteuning van de deelnemers gebaseerd blijft op Herstel van het gewone leven.
 • Het (mede) ontwikkelen van beleid op het gebied van ervaringsdeskundigheid, opdat uitgangspunten en kaders duidelijk zijn en gemonitord worden.
 • Aansluiting vinden bij de landelijke Leger des Heils werkgroep.
 • Ervaringsdeskundigheid, CliŽntenraad, GGZ-instellingen en vrijwilligersorganisaties.
 • Contact onderhouden en samenwerking vormgeven met (regionale) opleidingsinstituten.
 • CoŲrdineren en uitvoeren van trainingen en intervisie voor ervaringsdeskundigen (in- en extern).
 • CoŲrdineren en door ontwikkelen van Vrienden van de Wending (zie ook https://www.legerdesheils.nl/gelderland/vrienden -van-de-wending).

 • Functie-eisen
  • Je beschikt over een afgeronde HBO- opleiding.
  • Je hebt kennis van beleid rondom ervaringsdeskundigheid en hebt hiervoor ook een aanvullende opleiding gevolgd.
  • Eigen ervaringsdeskundigheid. (Voor ervaringsdeskundigheid hanteren we de volgende definitie: "Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel".)
  • Je hebt ervaring met de inzet van je eigen ervaringen op empowerende wijze en het coachen van ervaringsdeskundigen.
  • Je kunt uitstekend zelfstandig werken, omdat je binnen (zeer) complexe omstandigheden en sterk wisselende situaties werkzaam zult zijn.
  • Je kunt creatieve oplossingen bedenken bij complexe vragen en bij het bedenken van nieuwe procedures en werkwijzen.
  • Je bent in staat stigma's te zien en te doorbreken.
  • Je bent in staat om te reflecteren op het gedrag van jezelf en anderen.
  • Je kunt uitstekend omgaan met tegenstrijdige belangen en zoekt naar gemeenschappelijk belang en overeenstemming. Je bent contactueel en communicatief vaardig in individuele contacten en met groepen.
  • Als collega ben je betrokken, resultaatgericht, flexibel, origineel en een netwerker.
  • Je kunt een VOG (verklaring omtrent het gedrag) overleggen.
  • Je hebt een positief christelijke levensbeschouwing op basis waarvan je de identiteit van het Leger des Heils kunt onderschrijven.

  Arbeidsvoorwaarden
  De functie wordt ingeschaald schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, minimaal 2.494,- en maximaal
  3553,- afhankelijk van opleiding en werkervaring. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar met de intentie daarna een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.
  Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de cao. De medewerker krijgt de beschikking over een individueel keuzebudget en een loopbaanbudget. Het loopbaanbudget geeft de medewerker de mogelijkheid te investeren in duurzame inzetbaarheid, het individuele keuzebudget kan worden naar behoefte van de medewerker worden ingezet in de vorm van tijd of geld.
  Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

  Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

  Contactinformatie
  Wij ontvangen je CV en motivatie, waarin je o.a. in gaat op de functie-eisen en jouw christelijke identiteit, graag voor 29 september 2017 via . Je kunt je brief richten aan Harrie de Heer, algemeen directeur.

  Over Leger des Heils
  Met ruim 450 medewerkers en ruim 215 vrijwilligers biedt Leger des Heils Gelderland zorg en welzijn aan ca. 2900 hulpvragers per jaar. We hebben contracten met 60 gemeenten in en buiten de provincie Gelderland. We bieden diverse vormen van jeughulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding voor volwassenen en gezinnen, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve zorg en verslavingszorg. Ook hebben we een aanbod werk en vrije tijd. 50|50 Workcenter biedt in Gelderland dagbesteding, arbeidsre-integratie en jobcoaching. Meer informatie vindt u op www.legerdesheilsgelderland.nl

  Het Bedrijfsbureau is gevestigd in Ugchelen en is de thuisbasis van de ondersteunende diensten. Dit zijn de afdelingen Beleid, Control & FinanciŽn (BCF), HRM, Facilitaire Zaken & ICT, Trajectmanagement, Secretariaat en Kwaliteit.

  Solliciteren
  Sollicitaties ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina.


  Basisgegevens
  Functie CoŲrdinator Ervaringsdeskundigen
  Werk-/denkniveau Werk-/denkniveau -> HBO
  Vakgebied Vakgebied -> Medici / Paramedici / Zorg
  Sector Sector -> Techniek / Industrie
  Christelijk
  Details
  Locatie Locatie -> Gelderland
  Standplaats Ugchelen
  Dienstverband Dienstverband -> Vast & betaald
  Beschikbaarheid Mijn beschikbaarheid -> Fulltime
  Aanvangsdatum
  Deadline (voor sollicitatie)
      
  Salaris (per maand)
  Meer info bij
  Contactpersoon Nely van der Horst
  Functie contactpersoon -
  Emailadres nely.vander.horstlegerdesheils.nl
  Telefoonnr vast (direct)
  Telefoonnr mobiel
      
  Verplicht voor kerken
  Denominatie
  Kerkgrootte
  Muziekstijl
  Voertaal (van de dienst)
  Wie mag reageren?
  RSS / XML Feed Add to Google! Add to Netvibes! Add to My MSN! Bookmark this page to del.icio.us
  Copyright © 2017 Link2Christians Alle rechten voorbehouden.