Leger des Heils

Verpleegkundigen Kinderzorghuis
Plaatsingsdatum [19-Mar-2018] 
(ID: 1704)
Kinderzorghuis Lindehofje

Informatie
Het is een uitdagende functie waar je actief bezig bent met complexe ouder-/kindzorg, zowel op somatisch als psychosociaal gebied. Verder ben je verantwoordelijk voor uitvoer van zorg en actief bezig met het verrichten van verschillende verpleegtechnische handelingen. De begeleiding van kind en ouders in complexe situaties is een belangrijk onderdeel van je taak, hetgeen veel vraagt van je communicatieve vaardigheden en flexibiliteit. Je hebt intensief contact met externe disciplines, zowel medisch als paramedisch. Je werkt zowel solitair als in teamverband en neemt zelfstandig beslissingen, zo ook in stressvolle situaties. Je hebt een coŲrdinerende en controlerende functie, zowel naar je collega, de verzorger en de vrijwilligers. Je traint en begeleidt betrokken ouder(s)/gezinsleden in het verpleegkundig handelen en het omgaan met ziekte en/of rouwverwerking. De zorg wordt verricht conform het zorgplan en binnen de kaders van de geÔndiceerde zorg, HKZ, werkafspraken, protocollen en richtlijnen. Om de kwaliteit van de zorg te onderhouden en te verbeteren neem je actief deel aan werkoverleg en binnen werkgroepen. Je hebt een belangrijke taak bij het begeleiden van stagiaires.

Functie-eisen
  • Je bent een gediplomeerde verpleegkundige (voorkeur specialisatie kinderverpleegkunde) en hebt een geldige B.I.G.-registratie;
  • Je hebt werkervaring op een gespecialiseerde afdeling binnen een ziekenhuissetting;
  • Je kunt goed coŲrdineren, plannen, klinisch redeneren en een actieve rol vervullen om de zorgkwaliteit te verbeteren;
  • Je kunt zowel solitair als in teamverband werken, bent stressbestendig en enthousiast;
  • Je bent flexibel en bereid om onregelmatige diensten te verrichten;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Ziekenhuizen ingeschaald in schaal 50 of 55 afhankelijk van ervaring en diploma's.
Deze loopt van schaal 50 (minimaal 2.290,-- en maximaal 3.421,--) en schaal 55 (minimaal 2.612,-- en maximaal 3.840,--) bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden) en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Levensfase Budget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Contactinformatie
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 30 april 2018. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Jolanda de Krijger, Teamleidster het Lindenhofje en Teamleidster Goodwillburgh
Telefoonnummer: 020-5535461

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiŽle en immateriŽle hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team
Kinderzorghuis het Lindehofje is een huis in het centrum van Amsterdam, waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk kunnen logeren en waar ook de ouder(s) en andere gezinsleden kunnen verblijven als zij dat graag willen. Voor onze dienstverlening vinden wij het belangrijk dat er voor het kind, ondanks de intensieve zorg en begeleiding, een normale leefomgeving aanwezig is. Daarom kiezen wij ervoor diverse zorgvormen te bieden een 'huiselijke' omgeving. Wij bieden:

ziekenhuis verplaatste zorg als gevolg van: veranderingen in de medicatie; ouders moeten nog verpleeg-
technische handelingen leren; ouders hebben de woonruimte voor hun kind niet op orde; ouders zijn nog niet in staat om de zorg over te nemen of ouders staan op de wachtlijst voor thuiszorg. Tevens valt onder deze categorie een groep zieke kinderen die onder toezicht staan van de kinderrechter.
respijtzorg: als een kind thuis woont en tijdelijk komt logeren, bijvoorbeeld omdat de verzorging van het kind voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben om even afstand te nemen en tot rust te komen om het daarna zelf weer aan te kunnen.
palliatief terminale zorg: als de zorg voor een kind dat zal gaan overlijden te zwaar of technisch niet haalbaar is thuis, kan het kind met zijn gezinsleden in die periode komen logeren. Onder deze categorie vallen ook de kinderen met een chronisch progressieve ziekte waarin de werkzaamheden bestaan uit voornamelijk care i.p.v. cure.
psychische of sociale zorg: een kind met een medische indicatie kan ook komen logeren omdat daar psychische of sociale redenen voor zijn. Zo nodig is acute opvang mogelijk.

Naast intensieve verpleegkundige zorg wordt er systeemgerichte hulpverlening geboden. Het team van verpleegkundigen staat garant voor specialistische zorg, daarbij ondersteund door de hoofdbehandelaar van het desbetreffende kind en behandelend disciplines van het kind.

Solliciteren
Sollicitaties ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina.


Basisgegevens
Functie Verpleegkundigen Kinderzorghuis
Werk-/denkniveau Werk-/denkniveau -> HBO
Vakgebied Vakgebied -> Medici / Paramedici / Zorg
Sector Sector -> Techniek / Industrie
Christelijk
Details
Locatie Locatie -> Noord-Holland
Standplaats Amsterdam
Dienstverband Dienstverband -> Vast & betaald
Beschikbaarheid Mijn beschikbaarheid -> Fulltime
Aanvangsdatum
Deadline (voor sollicitatie)
    
Salaris (per maand)
Meer info bij
Contactpersoon Joke van der Elst
Functie contactpersoon -
Emailadres joke.van.der.elstlegerdesheils.nl
Telefoonnr vast (direct)
Telefoonnr mobiel
    
Verplicht voor kerken
Denominatie
Kerkgrootte
Muziekstijl
Voertaal (van de dienst)
Wie mag reageren?
RSS / XML Feed Add to Google! Add to Netvibes! Add to My MSN! Bookmark this page to del.icio.us
Copyright © 2018 Link2Christians Alle rechten voorbehouden.