Leger des Heils

Begeleider/Nachtwacht m/v
Plaatsingsdatum [12-Apr-2018] 
(ID: 1726)
(SPW1)

Rosaburgh RIBW & Herstart Ben jij diegene die graag s 'nachts wil werken?

Informatie
Je vervult een begeleidende rol en bent gedurende de nacht verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in en rondom de accommodatie. Je houdt toezicht op het juist gebruik van inventaris/goederen en wijst zo nodig op de naleving van onze huisregels en veiligheidsvoorschriften. Je treedt duidelijk op bij eventuele overlast of vandalisme en belt indien nodig de politie, brandweer en/of een arts. Je signaleert beschadigingen of vernielingen aan het gebouw en/of inventaris alsmede vermissingen en geeft dit door aan de leidinggevende. Gedurende de nacht voer je huishoudelijke-, licht technische en administratieve werkzaamheden uit. Je neemt actief deel aan werkoverleg.

Functie-eisen
  • Een afgeronde MBO opleiding;
  • Affiniteit met mensen aan de rand van de samenleving;
  • In het bezit van een geldig BHV;
  • Goed in staat orde te handhaven en te werken met richtlijnen/procedures;
  • Zelfstandig, integer, verantwoordelijk, dienstverlenend, flexibel en stressbestendig;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 4. Deze loopt van minimaal 1.888,-- tot maximaal 2.541,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen..

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Contactinformatie
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/
voor 30 april 2018. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Tara Jane de Jong - Thomas.
Telefoonnummer: 06-25765204

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiŽle en immateriŽle hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team
De RIBW Rosaburgh & Herstart maakt deel uit van het cluster Vrouwenopvang. De Rosaburgh is een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) en Herstart voor 38 dak- en thuisloze vrouwen. Zij kunnen worden opgenomen met psychiatrische stoornissen en/of een psychiatrisch verleden, eventueel gecombineerd met verslavings- en/of psychosociale problemen. Voor iedere bewoner wordt er een begeleidingstraject opgesteld, waarbij de toegewezen trajecthouder het aanspreekpunt is. De bewoner wordt een gestructureerd woonklimaat geboden, met daarin duidelijke eigen verantwoordelijkheden. In het begeleidingstraject wordt o.a. aandacht geschonken aan "zinvolle dagbesteding", woon- en sociale vaardigheden.
Het team bestaat uit spw'ers, trajecthouders, praktijkverpleegkundige, de huishoudelijke dienst en de teamleider.
Zie verdere info:
https://www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam/herstart-rosaburgh

Solliciteren
Sollicitaties ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina.


Basisgegevens
Functie Begeleider/Nachtwacht m/v
Werk-/denkniveau Werk-/denkniveau -> MBO
Vakgebied Vakgebied -> Overig
Sector Sector -> Techniek / Industrie
Christelijk
Details
Locatie Locatie -> Noord-Holland
Standplaats Amsterdam
Dienstverband Dienstverband -> Vast & betaald
Beschikbaarheid Mijn beschikbaarheid -> Periodiek
Aanvangsdatum
Deadline (voor sollicitatie)
    
Salaris (per maand)
Meer info bij
Contactpersoon Joke van der Elst
Functie contactpersoon -
Emailadres joke.van.der.elstlegerdesheils.nl
Telefoonnr vast (direct)
Telefoonnr mobiel
    
Verplicht voor kerken
Denominatie
Kerkgrootte
Muziekstijl
Voertaal (van de dienst)
Wie mag reageren?
RSS / XML Feed Add to Google! Add to Netvibes! Add to My MSN! Bookmark this page to del.icio.us
Copyright © 2018 Link2Christians Alle rechten voorbehouden.